a) Mục đích và Phạm vi thu thập
www.firstsight.vn không bán, chia sẻ hay kinh doanh thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho bên thứ ba. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong công ty. Khi liên hệ đăng ký sử dụng dịch vụ, thông tin cá nhân mà www.firstsight.vn thu thập bao gồm:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
E-mail:
Ngoài thông tin cá nhân còn có dịch vụ thông tin
Tên sản phẩm:
Số lượng:
Thời gian giao sản phẩm:

b) Chính sách bảo mật

Phạm vi sử dụng thông tin Thông tin cá nhân thu thập được sẽ không được www.firstsight.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau:
– Hỗ trợ khách hàng
– Đưa thông tin trong phạm vi dịch vụ
– Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn: chúng tôi có thể gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin về tuyển dụng nếu bạn đăng ký nhận thông báo qua email. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý kế toán; xác nhận và thực hiện các những giao dịch của bạn về tài chính liên qua đến thanh toán online.

c) Thời hạn lưu giữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, www.firstsight.vn chỉ xóa dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi e-mail đến firstsightpresent@gmail.com

d) Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận những thông tin này.

Người tiếp cận được thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau: – Nhân viên công ty- Các đối tác hợp đồng để thực hiện một phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể là một số hoặc toàn bộ thông tin, tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận) để giúp người dùng sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.

e) Địa chỉ của đơn vị quản lý, thu thập thông tin, bao gồm cả phương thức liên hệ để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập Emai: firstsightpresent@gmail.com. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của bên thu thập thông tin. Website firstsight.vn không thu thập thông tin khách hàng qua website, thông tin cá nhân khách hàng được thu thập thông qua email liên hệ đặt mua sản phẩm và dịch vụ gửi vào hộp thư đến của chúng tôi email: firstsightpresent@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại đặt mua sản phẩm gọi 0931861862 Quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ email và số điện thoại trên để yêu cầu www.firstsight.vn sửa lại dữ liệu của mình

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về cá nhân thông tin dữ liệu được sử dụng cho các mục đích không phù hợp hoặc trong khuôn khổ được thông báo. Bảo vệ thông tin cá nhân trên www.firstsight.vn Thông tin của bạn là rất quan trọng, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật www.firstsight.vn sẽ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. www.firstsight.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn trong các trường hợp sau:
– Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
– Giải quyết tranh chấp, khiếu nại
– Theo yêu cầu của cơ quan công an.www.firstsight.vn hiểu rằng việc bạn quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi, vì vậy trong bất kỳ trường hợp nào bạn có thắc mắc hay ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật của www.firstsight.vn và liên kết đến.